ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Google suite for education
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Google suite education
เพื่อการจัดการศึกษาทางไกล 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม พ.ศ.2563   
ณ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
 
 
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2563,20:36   อ่าน 516 ครั้ง