ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ทะเบียนผลงาน พ.ศ.2562
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2563,21:25  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทะเบียนผลงาน พ.ศ.2561
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2563,21:25  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทะเบียนผลงาน พ.ศ.2560
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2563,21:25  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทะเบียนผลงาน พ.ศ.2559
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2563,21:24  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางลาวรรณ์ เจริญสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2562,22:31  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียติบัตร
ชื่ออาจารย์ : นางลาวรรณ์ เจริญสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2562,22:31  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางลาวรรณ์ เจริญสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2562,22:30  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,10:56  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอภิญญา ดีกุดเรือ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,15:06  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..